четвъртък, 3 февруари 2011 г.

WWF: Светът може да премине към използването на чиста енергия до 2050 г.

dnevnik.bg
95% от световните енергийни нужди ще могат да бъдат посрещани с помощта на възобновяеми източници като вятър, слънце и геотермална енергия до 2050 г. Това сочи доклад, подготвени от консултантската компания "Екофис" и природозащитната организация WWF.

"Енергийният доклад показва, че само за четири десетилетия можем да удовлетворим енергийните нужди на света изцяло с чисти и евтини източници и така да осигурим по-добро качество на живот", заяви по време на представянето му генералният директор на WWF Джим Лийп. Делът на използваните изкопаеми горива като нефт, въглища, природен газ и ядрена енергия в световния енергиен микс трябва да бъде сведен до 5% до средата на века.

Преминаването към чиста енергия ще струва 3.5 трилиона евро инвестиции годишно. Те трябва да бъдат отделени за модернизация на сградите и електропреносните мрежи и разширяване на вятърните и соларните паркове. Инвестицията ще започне да се възвръща към 2040 г., прогнозират експертите. Икономиите от по-ниски разходи за енергия ще балансират разходите за инвестиции във възобновяеми източници и енергийна ефективност до 2040 г. Според проучването на "Екофис" през 2050 г. общото търсене на енергия ще бъде с 15% по-ниско от това през 2005 г. въпреки ръста на населението, промишленото производство и транспорта.

Повишаването на енергийната ефективност в строителството, транспорта и индустрията ще бъде ключов елемент за постигане на амбициозната цел заедно с увеличаването на дела на екоенергията, доставяна по "умни" мрежи. От голямо значение е електрификацията на транспортния сектор и увеличаването на дела на електрическите автомобили и обществения транспорт. Авиацията и морският транспорт ще трябва да преминат към алтернативно биогориво от ново поколение.

"Това е застраховка срещу нестабилността на цените на петрола и газа и срещу климатичните промени", коментира Стефан Сингър, директор глобална енергийна политика на WWF International.
"Целта може да бъде постигната чрез използване на съществуващите технологии и тези, които ще се появят на пазара през следващите няколко години", допълни още той.

Миналата година доклад на базираната в Париж Международна агенция по енергетика прогнозира, че ще са необходими 3.3 трилиона долара инвестиции в енергийната инфраструктура до 2035 г., за да изпълнят страните своите международни ангажименти за ограничаване на парниковите емисии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар