сряда, 26 януари 2011 г.

До 2030 можем да добиваме 100% от енергията от ВЕИ

GreenTech.bg
Ново проучване показва, че е възможно и достъпно светът да добива 100% от потребната му енергия от възобновяеми източници до 2030 г., стига да има политическа воля да се стремим към тази цел, съобщи PhysOrg.com.
Постигането на 100% енергия от възобновяеми източници би означавало изграждането на около четири милиона 5-мегаватови турбини, 1,7 милиарда-киловатови покривни слънчеви фотоволтаични системи, както и около 90 хиляди 300-мегаватови слънчеви електроцентрали.

Марк Делучи от Института за транспортни изследвания при Университета в Калифорния, един от авторите на доклада, който бе публикуван в списание „Енергийна политика“, заяви, че изследователите са решили да покажат, че светът разполага с достатъчно енергия от възобновяеми източници и те могат да бъдат впрегнати за задоволяване на търсенето до 2030 година.

Делучи и колегата му Марк Джейкъбсън от Катедрата по по гражданско и екологично инженерство при Станфордския университет оставили настрана изкопаемите горива като източници на енергия и се концентрирали само върху вятъра, слънцето, вълните и геотермалните източници. Изкопаемите горива в момента осигуряват над 80 процента от енергийните доставки в света. Учените също така изхвърлили от калкулациите си друг източник – биомасата, в момента най-широко използваният възобновяем източник на енергия, поради опасения относно замърсяването и използването на земята. Освен това техните изчисления не включват ядрената енергия, която понастоящем осигурява около шест процента от електроенергията в света.

За да се реализира ВЕИ визията на двамата учени ще трябва да се поработи доста по строителството на нови електроцентрали. Необходимите вятърни турбини, например, са 2-3 пъти повече от наличния в момента капацитет от вятърни генератори. Слънчевата електроцентрали ще трябва да са комбинация от фотоволтаични централи и концентриращи соларни системи, които концентрират слънчевата енергия в една точка, кипвайки вода за задвижване на генератори. В момента има само няколко десетки такива слънчеви централи. Голяма част от енергията може да бъде получена от фотоволтаични панели, монтирани върху домове и сгради.

Според Якобсон най-голямото предизвикателство ще бъде взаимното свързване на променливите доставки, като например вятърните и слънчевите генератори, така че да може различните възобновяеми енергийни източници да работят заедно за балансиране на търсенето и предлагането. По-консистентните възобновяеми източници като вълновите и геотермалните системи предлагат по-малко енергия, но ще направят цялата система по-надеждна.

Двамата учени казват, че всички основни необходими ресурси за постигането на 100% ВЕИ енергия до 2030 г. са на разположение. Единствената материална пречка са доставките на редкoземни метали като неодим, който често се използва в производството на магнити. Тази пречка може да бъде преодоляна, ако добивът се увеличи пет пъти или ако се въведе рециклиране на изолзваните редкoземни елементи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар