петък, 28 януари 2011 г.

Растения срещу климатични промени

ecomedia.bg
Една от основните мистерии, пред която са изправени учените, свързана с климатичните промени, е явление, известно под името „обратна връзка“ – или най-общо казано как Земята ще реагира на по-високите температури и как можем да отчетем тази реакция.

Отдавна е известно, че растенията, които използват въглероден диоксид, слънчева светлина и вода за да растат при процеса фотосинтеза, са способни да се адаптират към по-високи нива на въглероден диоксид в атмосферата като използват хранителните вещества и водата по-ефективно. Процесът се нарича „down-regulation“. „Това по-ефективно използване на вода и хранителни вещества е наблюдавано при експериментални изследвания и може да доведе до развитието на по-големи листа“, обясняват от НАСА. Но не се знае и е трудно да се предвиди какъв ще бъде ефектът на този процес върху климатичните промени. По-важното в случая е, че новият компютърен модел включва възможността на растенията да увеличават размера на листата си в следствие на промени във фотосинтетичната си активност. Според НАСА, предходните модели не включват по-големия растеж на листата, в следствие на „обратната връзка“ и процеса „down-regulation“. Това означава, че са показвали, че ще има по-малък охлаждащ ефект, който се дължи на растенията. Така че, новите модели трябва да се адаптират към това.

Новото моделиране показва, че охлаждащият ефект, който се дължи на тези процеси, ще бъде намаляването на температурите с 0,3°C в световен мащаб. Но това число изглежда нищо на фона на предричанията за повишаване на температурите от 2 до 4,5 °C. „Така че растенията могат да намалят климатичните промени, но няма да ги спрат или дори намалят на половина въздействието им“, твърдят авторите на изследването.

С течение на времето, моделите ще се усложняват все повече и ще дават по-точни резултати. А това от своя страна, ще предостави възможности за по-успешна борба с климатичните промени. По-точните прогнози със сигурност ще помогнат за намирането на по-правилни решения.

Прекрасно е, че всяка година имаме все повече и повече данни, но дали това е достатъчно и ще имаме ли достатъчно време да съберем цялата необходима ни информация, за да се преборим с климатичните промени?
Петър Петров

Няма коментари:

Публикуване на коментар