събота, 29 януари 2011 г.

В годината на химията

obekti.bg
Вчера, 27 януари бе официалният старт на инициативата Международната година на химията (International Year of Chemistry - IYC). 2011 е определена за Международната година на химията от Организацията на обединените нации под мотото „Химията: Нашият живот, нашето бъдеще”.

IYC е предназначена, освен всичко друго, да насърчи интереса към химията сред младите хора и да популяризира разбирането за фундаменталното значение на химията в нашия живот.

„Много от продуктите, които правят всекидневния ни живот по-безопасен, лесен и приятен не биха съществували без химията. Ние искаме да повишим осведомеността на хората за постиженията на химията и за решенията, които тази наука ни предоставя, за да се изправим пред предстоящите изпитания. Химията е жизненоважна наука, занимаваща се със значими проблеми като осигуряване на енергия, мобилност, храна, строителство и жилища за нарастващото население на земята. Показването на този принос е целта на IYC и за това BASF подкрепя този инициатива,” казва д-р. Ханс-Улрих Енгел, член на Управителния съвет на BASF.

Многобройни химически компании, асоциации и институции по цял свят участват, провеждат дискусии, състезания и други дейности в целия свят по повод Международната година на химията. Цялостното координиране и организиране на международни дейности като церемониите по откриването и закриването на тази глобална инициатива се направлява от UNESCO и Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).

Причината 2011 да бъде избрана за Международната година на химията е събитие, връщащо ни 100 години назад: Мария Кюри, чието основно постижение лежи в изследването на радиоактивността, била наградена с Нобеловата награда за химия през ноември 1911 година. IYC е част от десетилетието на ООН за “Образование за устойчиво развитие 2005 – 2014” и подчертава важността на химията в осигуряването на устойчиво развитие. Друга цел на IYC е да улеснява изграждането на тесни връзки между образователните институции, химическата индустрия, правителствата и неправителствени организации, за да им даде възможност да работят заедно по-ефективно в бъдеще.

Няма коментари:

Публикуване на коментар