събота, 29 януари 2011 г.

Китай се утвърждава като лидер в иновациите

TechNews.bg
Страната се доближи плътно до САЩ, Германия и Япония

Повечето мениджъри на водещи световни компании поставят Китай в челната петица на най-иновативните страни. Ако правителството окаже допълнителна финансова подкрепа на фирмите, то Китай има шансове да се развива още бързо, твърди анализ на консултантската компания StrategyOne.

Начело в изследването "Глобален иновационен барометър", извършено по поръчка на General Electric сред 1000 мениджъри от 12 страни, са САЩ (67%), следвани от Германия (44%) и Япония (43%).

Китай (35%) и Южна Корея (15%), а напоследък и Индия (12%), бързо застигат страните от челната тройка. Под 10% от анкетираните са посочили сред лидерите Великобритания, Швеция и Израел.

Мениджърите от Китай определят като добри условията за иновации в страната си. Над половината от всички анкетирани обаче считат, че китайското правителство трябва да окаже допълнителна финансова подкрепа за местния бизнес.

За разлика от китайските си „колеги”, мениджърите в Япония и Германия са скептични и определят като недостатъчно добри условията за иновации в своите страни. Американците пък дават сдържани оценки по отношение на перспективите за развитие на иновациите в САЩ.

95% от мениджърите считат иновациите за силен стимул за разцвет на икономиката. Според повече от три четвърти от анкетираните, иновациите не просто способстват ръста на приходите на компаниите, но и подобряват живота на хората.

В близките десет години иновациите ще окажат положително влияние на околната среда, здравето на населението и сигурността в енергийната сфера. Освен това иновациите ще разширят достъпа на хората до образование, считат анкетираните мениджъри.

Според повечето респонденти, двигател на иновациите се явяват не толкова научните изследвания, колкото творческият подход.

Няма коментари:

Публикуване на коментар