понеделник, 31 януари 2011 г.

Какво е парников ефект?

ecomedia.bg
Парниковият ефект често влиза в асоциация с глобалното затопляне, но може да съществува и без него
Know-the-Changing-Climate

Какво причинява парниковия ефект?

Животът на Земята зависи от енергията на слънцето. От падналата върху земята слънчева енергия, около 38% не достига повърхността й. Тя се връща обратно в космоса, отразена от облаците и различни частици, намиращи се в атмосферата. 48% се поглъща, като нагрява сушата, океаните и атмосферата. Едновременно с това всяко нагрято тяло излъчва топлина. Така по-голямата част от падналата върху повърхността на земята слънчева енергия се връща обратно в космоса.

Излъчените топлинни лъчи от земната повърхност се поглъщат от молекулите на някои газове в атмосферата - вода, въглероден диоксид, метан, азотни окиси и други. Така се задържа топлинна енергия в атмосферата и се затопля. Това явление се нарича парников ефект, а газовете, чиито молекули го предизвикват - парникови газове. Такива са въглеродният диоксид и метанът например.

Въпреки че парниковите газове са само около 1% от земната атмосфера, те регулират климата като задържат топлината във вид “завивка” от топъл въздух, която огражда планетата ни. Това явление учените наричат парников ефект. Учените смятат, че ако той не съществува, средната температура на Земята ще бъде с около 30 градуса по Целзий по-ниска - твърде ниска за поддържане на сегашните екосистеми.

Как хората допринасят за парниковия ефект?

Парниковият ефект по принцип е съществена предпоставка за нормалните температури на Земята, но и той не е полезен, ако е в прекалено големи количества.

Проблемите започват, когато човешката дейност нарушава и ускорява естествения процес. Това става чрез създаване на повече парникови газове в атмосферата, отколкото са необходими за загряване на планетата до идеалната температура.

Изгарянето на природен газ, въглища и нефт, включително бензинът от автомобилните двигатели повишава нивото на въглероден диоксид в атмосферата. Някои селскостопански практики и използването на земята повишават нивата на метан и азотни оксиди.

Много производства произвеждат различни отпадъчни промишлени газове. Те съдържат вещества, които не се срещат естествено в природата, но спомагат за засилването на парниковия ефект.

Обезлесяването също допринася за нарушаване съотношението на газовете в атмосферата. Дърветата поглъщат много въглероден диоксид и отделят кислород, но когато ги отсечем, започват процеси на гниене и силно отделяне на въглерод.

Естественият прираст е друг фактор. Все повече хора използват изкопаеми горива за топлинна енергия, транспорт и това води до производството на повече парникови газове. Необходими са и все повече продукти от селското стопанство. В крайна сметка повече парникови газове означава по-силен парников ефект и по-високи средни температури в ниската част на атмосферата.

Температурите вече се увеличават бързо и то с безпрецедентна скорост. През XX век средната глобална температура се е увеличила с около 0,6 градуса по Целзий. Компютърни модели показват, че до 2100 година средната глобална температура ще се увеличи с 1.4 - 5.8 градуса Целзий.

Не всички учени са съгласни

Някои учени смятат, че промените в климата, които наблюдаваме, са част от естествен природен цикъл, а не от антропогенна дейност. Но промените са факт. Факт са и последиците от тях - повишаване на температурите; повишаване на морското равнище; недостиг на прясна вода; изчезване на видове; промени в местообитанията; недостиг на храни; разпространяване на някои насекоми и болестите, които пренасят.

Климатичните промени са неизбежни

Според Организацията на обединените нации, изменението на климата вече е неизбежно, тъй като увеличаването на емисиите над нивата от индустриалната епоха са факт. Ако емисиите на въглероден диоксид продължат да растат със сегашните нива, количеството на парниковите газове в атмосферата най-вероятно ще се удвои или дори утрои спрямо нивата от пред-индустриалната епоха. Въпреки че климатът на Земята не реагира бързо на външни промени, много учени вярват, че глобалното затопляне вече има значителен импулс.

Какво се прави за намаляване на парниковите газове и глобалното затопляне?

Някои държави полагат големи усилия, за да се намалят дългосрочните ефекти. Най-добрият пример е срещата за климата в Копенхаген и Канкун. Но дали това е достатъчно? И не трябва ли да започнем промените на по-ниско ниво - в домакинството например? Хората трябва да се научат да пазят ресурсите и природата, преди да се наложи да се стига до глобално споразумение.
Петър Петров

5 коментара:

  1. Бе, тъпни общо взето. Особено се откроява изречението: "Ако емисиите на въглероден диоксид продължат да растат със сегашните нива, количеството на газта в атмосферата най-вероятно ще се удвои или дори утрои спрямо нивата от пред-индустриалната епоха." Който му се чете, приятно четене.

    ОтговорИзтриване
  2. Въпросното изречение наистина имаше нужда от редакция. Благодаря за забележката.

    ОтговорИзтриване