вторник, 25 януари 2011 г.

Безплатна школа по орнитология и природозащита

GreenTech.bg
Въпреки малката си площ, България притежава истинско богатство от над 420 вида птици, установени до момента в рамките на нейните граници. Всички желаещи да ги изучават и опазват могат да заповядат на лекциите на Българската орнитологическа централа, съобщи на сайта си сдружението „За да остане природа“.

Лекциите ще се провеждат всяка сряда от 15:30 ч. в заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (База-2, бившият Институт по зоология, обща сграда с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква). Първата въвеждаща среща е на 26.01.2011 г.

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.

Ако сте пропуснали някоя лекция, не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц., д-р Борис Николов.

Част 1, 26.01.2011 г.:
Избор на оптика за наблюдаване на птици
Някои основния понятия в структурата на птиците, изпозвани при тяхното определяне
Започване разглеждането на видовете птици от разредите Гмуркачоподобни, Гмурецоподобни, Буревестникоподобни, Пеликаноподобни

Контакти на Българската орнитоцентрала към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН: тел.: 02/ 9880409, 988 51 15 / вътр. 631, е-mail: ring.bgs@gmail.com.

Няма коментари:

Публикуване на коментар