вторник, 25 януари 2011 г.

Рядък вид птица зимува в Силистра

dariknews.bg
Малък кормрран. Снимка: 400/5,6

Неизвестна досега нощувка на малък корморан беше открита в Силистра по време на 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, съобщиха от Сдружение за дива природа „Балкани". Този вид птица е защитен от европейското и българскoто законодателство.

Преброяването е проведено на 15 януари по поречието на Дунав от Русе до Силистра, съобщават от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе. Специалистите отбелязват по-малко големи белочели гъски в района - 1189 броя - заради високите води на Дунав, за разлика от 2010 г., когато са преброени 5489. По поречието обаче зимуват повече зеленоглави патици, избягали от студовете в Северна Европа. Наблюдавани са 9557 екземпляра, а през миналата година са преброени 2230 броя от вида. Отчита се намаляване на птиците гмуркачи.

Над 120 птици са преброени в малка гора от бяла върба в местността „Самолета" в Силистра. Сдружение за дива природа „Балкани" ще внесе предложение в РИОСВ-Русе за предписание за опазване на дърветата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар