понеделник, 24 януари 2011 г.

BP: въглеродните емисии ще достигнат своя връх след 2020 г.

GreenTech.bg

Въглеродните емисии по света ще достигнат своя връх непосредствено след 2020 г., въпреки целите за намаляване на CO2 емисиите, поставени от много от държавните по света. Това сочи нов анализ на BP.

В своите енергийни прогнози за идното десетилетие BP твърди, че до 2020 г. емисиите ще бъдат 20% по-високи спрямо нивата от 2005 г., въпреки че възобновяемите енергийни източници постепенно ще започнат да допринасят повече в общия енергиен микс.

Според прогнозата, търсенето на енергия ще се увеличи с почти 40% през следващите 20 години.

Въпреки това енергийната интензивност, измерена чрез икономическия резултат (производство) спрямо единица употребена енергия, определено ще се подобрява. Не-изкопаемите горива се очаква да допринесат значително за този растеж.

Няма коментари:

Публикуване на коментар