петък, 14 януари 2011 г.

Съдържание на олово четири пъти над допустимите норми е установено в река Юговска

14 януари 2011 | 12:54 | Агенция "Фокус"
Автор: profi

Наднормени стойности на олово показват резултатите на взетите водни проби от река Юговска, която бе замърсена с хвост от бивш утайник на рудниците в Лъки. Това съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) в Смолян. Концентрацията на тежкия метал е четири пъти над пределно допустимата в пробата, взета под хвостохранилище „Лъки – 2 – комплекс”. В другата пробовземна точка – преди вливането на река Юговска в река Чепеларска, резултатите показват превишение два пъти над допустимите норми. Замърсяването е вследствие на отваряне на каверна от срутени скални маси на язовира на хвостохранилището в Лъки. В резултат се е получило увличане на хвост и изнасянето му чрез подземните естествени колектори към река Юговска, откъдето замърсяването е достигнало и река Чепеларска. Останалите тежки метали са с концентрации значително под нормите. Показатели - PH, електропорводимост, цианиди, ХПК неразтворени вещества също са под пределно допустимите – за цианиди до пет пъти, желязо до 50 пъти, ХПК (химична потребност от кислород) - почти 18 пъти, което показва, че не са застрашени речната флора и фауна.
При повторната проверка на инспекцията е установено, че замърсяването видимо затихва – водите на река Юговска са избистрени и го няма специфичното сиво оцветяване, констатирано в деня на инцидента. Взети са повторно водни проби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар