събота, 15 януари 2011 г.

Подпомагат трансфера на наука към предприятията

TechNews.bg
Стартира нова процедура на стойност близо 9,8 млн. лв.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявиха нова процедура по ОП „Конкурентоспособност" за набиране на проектни предложения за създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 9 779 150 лева. Целта й е да насърчи трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към предприятията за тяхното конкурентно и устойчиво развитие, съобщи МИЕТ.

Проектни предложения могат да се подават в териториалните звена на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Кандидатстването по процедурата е в няколко сесии със следните крайни срокове: 1-16 март, 2-18 май, 3-20 юли, 4-21 септември и 5–23 ноември.

Пълният пакет документи, както и Насоките за кандидатстване по процедурата, са публикувани на интернет адреси www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Това е петата по ред процедура по ОП „Конкурентоспособност", обявена от началото на тази година. Вече започна набирането на проектни предложения за развитие на технологични центрове, за разработване на иновации от стартиращи предприятия, за технологична модернизация на малки и средни предприятия и за подкрепа при внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги, припомни МИЕТ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар