събота, 22 януари 2011 г.

Над 3 000 водолюбиви птици преброиха във врачанско

cross-bg.net
Лиски. Снимка: wikipedia.org

Над 3 000 водолюбиви птици преброиха експертите на РИОСВ-Враца при извършване на ежегодния мониторинг. Най-голям брой бяха лиските (от семейство Дърдавцови) и кормораните.

По време на преброяването бяха определени и видовете ням лебед, бяла и сива чапла, зеленоглава патица, фиш (свирачка) и голям гмурец.

Наблюдението се извършено на 15 януари на територията на язовир “Дъбника”, по поречието на река Искър от с. Люти брод до с. Чомаковци и язовир “Еница”. Освен експертите от инспекцията, взеха участие и представители Българска орнитологична централа.
Поради високите температури за началото на януари и липсата на ледена покривка на врачанския язовир беше наблюдавано най-голямото струпване на водолюбиви птици от обходените водоеми.

По време на мониторинга експертите следиха и за наличието на нарушения. В разгара на ловния сезон те проследиха дали защитени от закона видове птици са обект на ловците. При констатиран обстрел на защитени видове птици, законът предвижда освен глобата от 100 до 5 000 лева и отнемане на ловния билет, като за малкия корморан се предвижда дори лишаване от свобода до 2 години. Експертите не са констатирали нарушения в тази част на проверката.
Голям гмурец. Снимка: biodiversity.bg

Преброяването се организира за 35 пореден път в цяла Европа и е официално приета методика за мониторинг в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. То се извършва едновременно на територията на цяла Европа и се организира от Wetland International.

Няма коментари:

Публикуване на коментар