събота, 22 януари 2011 г.

Амбициозен проект превръща пустинята в гора в Йордания

cross-bg.net
Амбициозен проект, който цели да превърне сухите земи на пустинята в тучен зелен оазис, се приближи една крачка по-близо до реалността, след като миналата седмица бе подписано споразумение за разработване на пилотната система в Йордания.

Първата чaст oт Сахарския горски проект (SFP) ще бъде разположена на площ 2 милиона квадратни метра в Акаба, един крайбрежен град в южната част на Йордания. Това ще бъде тестовото пол за използването на комбинация от технологии, позволяващи производството на питейна вода, храна и възобновяема енергия източници в горещите, сухи региони.

Партньорите зад проекта са Бил Ватс от Max Fordham Consulting Engineers, Seawater Greenhouse, Exploration Architecture и фондация Bellona, международна природозащитна НПО със седалище в Норвегия. Заедно тези организации са работили върху идеята още от 2009 година.

През 2009 г. първите проучвания показват, че концепцията е възможна и икономически изгодна. Проектът е представен на международно ниво през декември 2009 г. по време на конференция на ООН в Копенхаген, Дания, където е приет добре. През юни 2010 г. йорданският крал Абдула II вижда презентацията на проекта по време на посещение в Норвегия и е впечатлен достатъчно, за да се каже, че е готов да задейства прилагането му в Йордания.

Основните стълбове на проекта са соленоводни оранжерии, концентрирана слънчева енергия, както и отглеждането на традиционни култури, заедно с енергийни култури, като водорасли. Взети заедно тези технологии трябва да послужат за решаване на редица проблеми на околната среда.
SFP ще използва соленоводни оранжерии за отглеждане на насаждения през цялата година в пустинята, без нужда от доставки на прясна вода. Морската вода се изпарява чрез решетъчни съоръжения в предната част на парника създавайки хладни влажни условия вътре. Една част от изпарената морска вода след това се кондензира и събира във вид на прясна вода, която се използва за напояване на културите и осигуряване на вода за концентриращата слънчева електроцентрала.

Слънчевата централа е на свой ред се използва за генериране на електричество за захранване на помпите, транспортиращи морската вода от Червено море до соленоводните парници и вентиалторите, които циркулират влажния въздух в оранжериите. Парниците също се използват и за култивиране водорасли, които да абсорбират CO2, и биомаса, която да се използва за производство на енергия и храна.

Партньорите по проекта казват, че по същество, когато тези различни технологии са предмет на използване в рамките на комбиниран подход, процесите започват да се “захранват” помежду си. Така те предоставят не само екологични, но и търговски ползи.

Проектът предвижда три отделни етапа на развитие. Първите задълбочени изследвания ще се провеждат през 2011 г., изграждането на Демонстрационен център се предвижда да започне през 2012 г., а окончателната комерсиална инсталация се очаква да започне през 2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар