сряда, 5 януари 2011 г.

Нова технология ускорява почистването на ядрени замърсявания

cross-bg
Учени от инженерния факултет в щатския университет в Орегон са измислили нов метод за откриване на радиация и устройство за измерване, които ще бъдат особено полезни за почистване на обекти с радиоактивно замърсяване. Новият метод прави измерването и почистването по-бързо, по-точно и по-евтино, съобщава GreenTech.bg.

Вече е издаден патент за този нов вид радиационен спектрометър, а първото производство на устройствата ще започне съвсем скоро. Откритието е довело и до създаването на дружеството Avicenna Instruments, което ще се грижи за комерсиалната реализация на новата технология. Пазарът на тези инструменти в крайна сметка е глобален, казват изследователите.

Стотици милиони долари се дават за почистване на местата, замърсени с радиоактивност, предимно исторически места, свързани с производството на ядрени оръжия по време и след Втората световна война. „За разлика от други детектори, този спектрометър е по-ефективен и може да се измери и количествено гама и бета лъчението едновременно" - казва Дейвид Хамби, унивeрситетски професор по здравна физика. - Преди това бяха нужни два различни вида детектори и други химически тестове, отнемащи много време. Според него, новата система е в състояние да предоставят точни резултати само за 15 минути, за които преди това е бил нужен поне половин ден.
Спектрометърът, разработван в продължение на над 10 години от Хамби и Аби Фарсони, професор в Колежа по строителство, може бързо да определи вида и количеството на радионуклиди, които се намират в мостра от типа на почвена проба - замърсявания с цезий 137 или стронций 90. Уредът прави разлика между гама-лъчи и бета-частици, което е необходимо за да се определи нивото на замърсяване.

„Почистването на радиоактивно замърсяване е нещо, което може да направи, но процесът е скъп, а често въпросът в полеви условия се свежда до това дали е достатъчно чисто вече" - казва Хамби и добавя: „Нуждаем се от способността да се правят чести и точни изследвания за опазване на околната среда, като същевременно се контролират разходите".

Тази система позволява да бъде използвана и в други сфери на приложение - например в процедурите за мониторинг в областта на ядрената енергетика, в медицината при използването на радиоактивни маркери и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар