петък, 21 януари 2011 г.

Проф.д-р инж. Живка Овчарова - "Доктор хонорис кауза"

bta.bg
Проф.д-р инж. Живка Овчарова ще получи званието "Доктор хонорис кауза" на Техническия университет - София"

На 21.01.2011 г. (петък) от 11.00 ч. в зала 2140, блок 2 на ТУ - София ще се състои официална церемония по случай удостояването на проф. д-р инж. Живка Овчарова, професор в Технологичния институт - Карлсруе със званието "Доктор хонорис кауза на Техническия университет - София".

Проф. Овчарова ще изнесе лекция на тема: "Човешката комуникация във виртуалната реалност".

Проф. д-р инж. Живка Овчарова завършва ВМЕИ - София през 1976 г., специалност "Машиностроене". През 1992 г. получава научната степен "доктор" в ТУ - София, а през 1996 г. - в ТУ - Дармщадт, Германия.

Професионално развитие

2003 г. Университетски професор в Машиностроителния факултет и директор на Института по информационен мениджмънт в инженерството в Университета в Карлсруе;

2003 г. Председател на Научното дружество за CAD/CAM-технологии;

2004 г .Директор, Мениджмънт на процеси и данни в Изследователския център по Информатика в инженерните науки, Карлсруе;

2004 г. Член на научния съвет на Центъра за графична обработка на информацията, Дармщадт;

2005 г. Член на Сената на Университета в Карлсруе;

2005 г. Координатор на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ - София от стrана на ТУ - Карлсруе;

2005 г. Член на експертната група Стратегии за производство през 21. век;

2006 г. Председател на Изследователския център по Информатика, Карлсруе;

Няма коментари:

Публикуване на коментар