вторник, 18 януари 2011 г.

Покана за проекти по програма "Атлантида"

dnevnik.bg
EU-US Atlantis Project
Обявена е покана за проектни предложения за "Сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на висшето образоване и професионалното обучение". Програмата "Атлантида" включва дейности за трансатлантически връзки и академични мрежи на обучение и интегрирано университетско образование.

Цел

Целта на настоящата покана е да насърчи взаимното разбирателство между народите на държавите - членки на Европейския съюз, и Съединените американски щати, включително по-широките познания за техните езици, култури и институции.

Допустими кандидати

За безвъзмездни средства по настоящата покана могат да кандидатстват всички висши учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и квалификация (включително Community colleges в САЩ). За мерки със стратегическа насоченост настоящата покана се отнася и до други организации, например агенции за акредитация, образователни агенции или организации, частни дружества, индустриални и търговски обединения, неправителствени организации, изследователски институти и професионални структури. Кандидатите трябва да са установени в една от 27-те държави - членки на Европейския съюз.

Консорциумите, кандидатстващи по програмата "Атлантида", трябва да отговорят на следните критерии за членство:

- Проектите за трансатлантически академични степени трябва да включват един от двата варианта на консорциум/членство:

1. поне две учебни заведения от ЕС от различни държави - членки на ЕС, и едно учебно заведение от САЩ

2. поне две учебни заведения от ЕС от различни държави-членки на ЕС и две учебни заведения от САЩ.

- Проектите "Високо качество чрез мобилност" и мерките със стратегическа насоченост трябва да включват поне две учебни заведения от ЕС от различни държави - членки на ЕС, и две учебни заведения от САЩ.

Допустими дейности

Настоящата покана обхваща следните три вида дейности:

Дейност 1 - Проекти за консорциум за трансатлантически академични степени

Дейност 2 - Проекти "Високо качество чрез мобилност"

Дейност 3 - Мерки със стратегическа насоченост.

Бюджет

Предвижда се финансиране на:

- седем до десет проекта по дейност 1 с максимална сума от 428 000 евро

- седем до девет проекта по дейност 2 с максимална сума от 180 000 евро

- пет до седем проекта по дейност 3 с максимална сума от 70 000 евро.

Краен срок: 7 април 2011 г.

Допълнителна информация

Пълния текст на поканата можете да прочетете в брой C 2 от 5 януари 2011 г. на Официалния вестник на Европейския съюз.

Допълнителна информация, формуляри и насоки за кандидатстване можете да намерите тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар