събота, 15 януари 2011 г.

Броят зимуващите птици в Бургаски окръг

cross-bg
Орнитолози от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас (РИОСВ) ще вземат участие в среднозимно преброяване на водолюбивите птици в региона и тази година. Ежегодното проследяване на числеността на зимуващите водолюбиви птици у нас ще се проведе от 14 до 16 януари на територията на цялата страна. Екипи, които включват представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), БДЗП, СНЦ „Зелени Балкани" и други неправителствени организации ще излязат за 21-ви пореден път през почивните дни да броят водолюбивите птици. За страната ни задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, включващи езера, язовири, поречия на реки и други водоеми, съобщава Грамофона нюз.

В Бургас през дните, в които традиционно се провежда среднозимното преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици, три екипа състоящи се от орнитолози и доброволци ще посетят няколко вътрешни водоема в региона. Такива са язовирите Церковски, Траяново, Крушево, рибарници Карнобат и по-малки микроязовира и поречия на реки, разположени около селата Черково, Екзарх Евтимово, Малина, Зорница и град Средец. Специално внимание, в един от дните на среднозимното преброяване, ще бъде отделено на Бургаските езера. През този ден, рано сутринта, трите екипа ще броят гъските, посещаващи за нощувка езерата Вая, Атанасовско и комплекса Мандра - Пода. По-късно през деня ще бъде отчетена и числеността на другите видове птици, които езерата приютяват през зимата. В последния ден ще се броят водолюбивите птици по Черноморското крайбрежие от язовир Ахелой на север до село Резово на юг. По-важните места от този голям маршрут са Поморийското езеро, рибарници Съдиево и язовир Ясна поляна.

РИОСВ - Бургас ще окаже съдействие за успешното провеждане на среднозимното преброяване като осигури необходимите автомобили и участието на експерти, които по време на преброяването ще контролират за нарушения на лова и режима на опазване на защитените територии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар