вторник, 4 януари 2011 г.

Нови съоръжения в „Кубратово“ подобряват екологията

stroitelstvoimoti.com
На финален етап е най-мащабният проект от интегрирания воден цикъл на София, изпълняван по ИСПА. По тази програма в рехабилитацията на софийската пречиствателна станция за отпадни води (СПСОВ) “Кубратово” са вложени 29 980 500 евро. Проектът включва реконструкция и изграждане на нови утаители в “Кубратово”, внедряване на съоръжения за пречистване на азот и фосфор и строителство на помпена станция за отпадни води в град Нови Искър. Всичко това има изключително важно значение за екологията. Канализационната помпена станция “Нови Искър” е напълно завършена и отпадните води на 3500 домакинства от този район ще бъдат насочени от река Блато към СПСОВ “Кубратово”. Пред въвеждане в експлоатация са и съоръженията за пречистване на канализационните води от азот и фосфор. С внедряването на новата технология отпадните води ще се вливат напълно пречистени в река Искър и няма да оказват вредно влияние върху екоравновесието. За експлоатацията и поддръжката на нововъведенията в софийската пречиствателна станция ще са необходими допълнителни разходи. Те ще бъдат осигурени от по-висока цена на водата за услугите по пречистване и отвеждане.

Другите два проекта от интегрирания воден проект за София ще бъдат приключени през пролетта. Изпълнени са 30% от първия етап за изграждането на водопроводи и канализационни колектори. Това са довеждащият водопровод от резервоар “Драгалевци” по бул. “Черни връх” и продълженията на колекторите “Перловски”, “Слатински”, “Владайски”. Проектът е на стойност 14 127 158 евро. С реализирането на тези големи канали през май 2011 г. някои части от града ще бъдат свързани към централната мрежа.

В малко по-напреднала фаза е вторият етап от интегрирания воден проект на София, възлизащ на 8 248 101 евро. Важна част от него е рехабилитацията на Рилския водопровод, който е реализиран на 60%. При него има забавяне поради появата на непредвидени строителни трудности. Дейностите по реконструкцията ще продължат от февруари до март, когато проектът ще бъде финализиран.
Деси БАКЪРДЖИЕВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар