вторник, 4 януари 2011 г.

Информационен ден за програмата "Интелигентна енергия - Европа"

citybuild.bg
В рамките на кампанията на 18 януари в Брюксел ще бъдат представени възможностите за финансиране на енергийни проекти за 2011 г.

В рамките на информационния ден ще бъдат проведени редица семинари, сред които: „Биоенергия", „Енергийна ефективност в индустрията", „Електричество от възобновяеми енергийни източници" и други, съобщават от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Участниците в семинара ще могат да се запознаят с европейската политика в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Ще научат как да подготвят своите кандидатури, както и условията, на които трябва да отговарят техните проекти, за да бъдат избрани за финансиране. Това е мястото, където има реален шанс да срещнат партньорите, с помощта на които да реализират своите бъдещи проекти.

Повече информация можете да намерите на страницата на „Интелигентна енергия - Европа".

Няма коментари:

Публикуване на коментар