вторник, 4 януари 2011 г.

Четири минерални извора в Хасковско могат да бъдат предоставени на общините

stroitelstvo.info
Минералните извори Хасковски минерални бани в с. Минерални бани, в Меричлери, Харманли и с.Троян край Симеоновград са в списъка на находищата на минерални води, които могат да бъдат предоставени за управление от общините.

Последните два извора засега нямат утвърдени експлоатационни ресурси, но също могат да бъдат давани на концесия от съответните общини, съобщават от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и води - гр. Хасково.

Определеният от Министерството на околната среда и водите срок за експлоатация на находищата е 25 години.

От РИОСВ уточняват, че кметът на съответната община може да поиска находищата в списъка до 31 януари 2011 г. и те в 14-дневен срок ще бъдат предоставени на общината с решение на министъра на околната среда.

За находищата на минерална вода без утвърдени експлоатационни ресурси са определени оперативни ресурси.

Преди издаване на разрешителни кметът на общината трябва да възложи оценка и да представи документите за утвърждаване на експлоатационните ресурси от тези находища. Оценката може да бъде възложена и от лицата, искащи да ползват минералната вода, при което те имат предимство при получаване на правото за ползване и през първите 6 месеца няма да заплащат такса за водовземане.

Подадените в периода 1 януари – 15 февруари заявления с искане за ползване на минерална вода ще се изпращат служебно в общината, на която е предоставена минералната вода, за издаване на разрешителното за водовземане. Когато в предоставеното находище няма издадени разрешителни от органите по водите, общинският съвет ще определя дали предоставянето за ползване на тези води ще бъде възмездно или безвъзмездно.

Общинските съвети ще определят тарифите, а кметовете ще събират таксите за водовземане, посочват от екоинспекцията.

Когато има издадени разрешителни от органите по водите, минералната вода ще се предоставя само възмездно при условията на Тарифата за таксите за водовземане, като таксите по тази тарифа и по предоставени от кмета на общината права ще постъпват в съответната община.

Ако в 5-годишен срок от предоставяне на минералната вода, общината не е процедирала по усвояване на ресурсите, находището трябва да бъде върнато за управление в съответната Басейнова дирекция, се посочва в съобщението на РИОСВ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар