понеделник, 24 януари 2011 г.

Започва работа уникална за България микротунелираща машина

24 януари 2011 | 06:12 | Агенция „Фокус”
Инж. Григор Янев, „Понсстройинженеринг” ЕАД: Дубльор на десен Владайски колектор ще се изгражда с уникална за България микротунелираща машина

За началото на изграждането на дубльор на десен Владайски колектор по бул. „Овча купел” и бул. „Тодор Каблешков” в София Агенция „Фокус” разговаря с инж. Григор Янев – ръководител на проекта от страна на „Понсстройинженеринг”. Проектът е част от Интегриран воден проект за град София – Етап 1” по програма ИСПА.

Фокус: Какъв е обхватът на проекта „Дубльор на десен Владайски колектор”, по който работи фирма „Понсстройинженеринг”?
Григор Янев: Дубльорът на десен Владайски колектор започва от заустването на колектора в десния Владайски колектор, което е на бул. „Овча купел” до моста на река Владайска, продължава до бул. „Бъкстон” с обща дължина 850 м и диаметри от Ф1000 мм до Ф1400 мм. Успоредно на колектора от ул. „Костур” по бул. „Овча купел” и по ул. „Коломан” се изпълнява отливен канал за дъждовни води с дължина 280 м и диаметър 2000 мм. По трасето на колектора и на отливния канал са предвидени общо 16 ревизионни шахти. На кръстовището на бул. „Овча купел” и ул. „Костур” е предвидена преливна шахта, откъдето преливат дъждовните води и се изливат в река Владайска, а фекалните води се отвеждат в десния Владайски колектор, който ги отвежда към пречиствателната станция. В същото време продължава и около 100 м надолу се отлива в реката канала за дъждовни води, тъй като дубльорът събира както дъждовни, така и отходни води. При интензивни валежи, когато има голямо количество вода, тези допълнителни водни маси се отвеждат директно в реката. Тогава канализационните води са разредени до такава степен, че това им позволява да се изливат директно в реката, но само при проливни дъждове.

Фокус: Каква е целта на проекта „Дубльор на десен Владайски колектор”, какво трябва да се изгради?
Григор Янев: Целта на този колектор е да поеме отходните и дъждовни води на кв. „Манастирски ливади – Запад” и да ги отведе до Десен Владайски колектор. По проект трябва да се изгради канализационен колектор от преливната шахта на ул. „Костур” дъждовните води се отвеждат до река Владайска, а фекалните води се отвеждат в десния Владайски колектор, който ги отвежда към пречиствателната станция.

Фокус: По кои улици ще бъде изграден колекторът и кои квартали ще обслужва той?
Григор Янев: Дубльорът на десен Владайски колектор минава по бул. „Овча купел” от ул. „Коломан” в посока бул. „Тодор Каблешков”. Минава под бул. „Цар Борис Трети” и продължава по бул. „Тодор Каблешков”, под река Боянска до бул. „Бъкстон”. На кръстовището на бул. „Бъкстон” и бул. „Тодор Каблешков” ще има събирателни шахти, които ще поемат бъдещи колектори, които ще поемат канализационните води на отводняващи местност „Манастирски ливади-Запад”. Трасето, което изпълняваме, е дълго около 850 м.

Фокус: Колко време ще отнеме изграждането на колектора в участъка от бул. „Овча купел”, по бул. „Тодор Каблешков” до бул. „Бъкстон”?
Григор Янев: Тунелът ще се изгражда до 28 април. До тогава са предвидени тунелните работи. Успоредно с тях се изгражда и отливният канал по бул. „Овча купел”. След това има десетина дни траншейни работи по кръстовището на бул. „Бъкстон” и бул. „Тодор Каблешков”, с което колекторът завършва. Крайната дата за завършване на проекта е 23 май 2011 г. Надяваме се да няма изненади от геоложко естество и подземни комуникации, които биха попречили на завършването в срок на проекта.

Фокус: Каква технология за изграждане на колектора е заложена в проекта? Какво представлява технологията?
Григор Янев: В проекта за изграждане на колектора са заложени две технологии. Около 150 метра от колектора е предвиден да се изпълнява траншейно, т.е. по открит способ, с дълбочина 7-8 метра. Останалите 700 метра са предвидени да се изпълняват с микротунелиране. Микротунелното изпълнение в случая е заложено да се изпълнява с машина с диаметър 1700 мм в долната част и 1500 мм в горната част на колектора. Тези диаметри предполагат машина, която копае на пълен профил и залага директно тръбите след себе си. Ние сме се спрели на машина производство на немската фирма „Неренкнехт”. Машината е закупена от „Понсстройинженеринг” директно от фирмата, закупена е в два диаметъра – на 1750 и на 1500 мм.

Фокус: Какви са предимствата на микротунелното изпълнение и работата на тази машина?
Григор Янев: Този метод има много предимства, особено в градска среда. Позволява да се работи в градска среда без да се нарушава движението по улиците, особено, ако те са важни транспортни артерии за града. Позволява да се работи в градска среда без да се правят дълбоки изкопи, които нарушават спокойния ритъм на живот на гражданите. Методът дава възможност да се правят дълбоки и дълги тунели, така че да не се нарушава ландшафта на градската околната среда. Атмосферните условия влияят на работата на машината дотолкова, доколкото да се направят само стартовите шахти на микротунелиращата машина. След това изпълнението на самия тунел не се влияе изобщо от атмосферните условия, тъй като се намира на голяма дълбочина под земята и дали са плюсови или минусови температурите, снеговалеж или дъжд, мъгла или слънце, изобщо не влияе на работата на машината.

Фокус: Колко шахти се наложи да направите за изграждането на дубльора на десен Владайски колектор? И това ще наложи ли затваряне на улици?
Григор Янев: За конкретния проект беше предвидено да се изградят пет стартови шахти, от които да се започне сондирането. След прецизиране на проекта и уточняване на технологията и на машината, шахтите бяха намалени до три. Това позволи да се спести на гражданите затварянето на бул. „Цар Борис Трети” и бул. „Овча купел”. Не можахме да избегнем затварянето на бул. „Тодор Каблешков” в участъка между булевардите „Цар Борис Трети” и „Бъкстон”. Улицата е доста тясна и дори да не се копае траншеен изкоп, изграждането на самата стартова шахта заема цялата ширина на улицата и затова трябваше да бъде затворена. Шахтите ще останат като ревизионни за колектора. Ще бъдат обработени по съответния начин и през тях ще има достъп от уличното платно до колектора.

Фокус: Има ли някакви опасности за живеещите в района при изграждането на колектора? Ще се усещат ли вибрации, по-силен шум?
Григор Янев: Както всяка машина и тази издава шум, но той е в пъти по-малък от шума, който издават багерите и самосвалите, които работят при открития способ. За гражданите няма никаква опасност от шум, вибрации, сътресения и други подобни неудобства.

Фокус: Използвана ли е в България такава технология и такъв тип машина за изграждане на канализация?
Григор Янев: За изпълнението на Канализационни колектори по безтраншейна технология т.е. тунелно, в България е използвана подобна техника преди десетилетия по времето на социализма, но точно такава машина за канализационни колектори не е използвана досега. За метрото в София използват подобна, но тя е доста по-голяма и не е за канализация.

Фокус: Разкажете за самата технология на прокопаване с тази машина.
Григор Янев: Тунелната машина представлява цилиндър с режеща глава отпред. Посредством хидравлични бутала този цилиндър се набива напред в земята. Режещата глава издълбава профила, по който трябва да се вкарат тръбите. Издълбаната маса се смесва с вода, разбърква се, смила се и се връща с помпи горе в пресевна инсталация, където се отделят водата от твърдите частици. Водата се използва повторно и се вкарва обратно в машината, за да отмива материала напред пред машината. Твърдите частици се изхвърлят на депо. С напредване на машината в тунела зад нея се залагат тръбите, които се от полимер бетон. Такива тръби в България не се произвеждат, те също са внесени от Германия. Съвсем нови са за България като материал. Характерното за полимер бетона е, че е с много по-високи якостни качества, отколкото обикновения бетон, с много по-голяма устойчивост на натиск, с голяма хидравлична проводимост материала, т.е. по-гладки са и водите могат много по-бързо да се отвеждат по тях. Тунелиращата машина върви напред, след нея тръбите и хидравликата пробутва целия този керван под земята, докато излезе на изходната шахта. От там се вади тунелиращата машина, а тръбите си остават.

Фокус: Има ли в България специалисти, които да работят с такава машина?
Григор Янев: В България има хора, които са работили на подобни машини, но само като обслужващ персонал, но като оператори на такава машина няма. Операторът на машината в момента е германец. Ние предвиждаме да обучим наш оператор за тази машина, така щото и в бъдеще да я използваме и за други проекти в България.

Фокус: На каква дълбочина ще се изгражда колектора и какъв е диаметърът на тръбите, които ще се полагат?
Григор Янев: Този колектор е проектиран да се изпълни на дълбочина между 7.50 и 8 метра. Това е дъното на колектора. Тази дълбочина е продиктувана от дълбочината на канала отводняващ местност „Манастирски ливади-запад” и дълбочината на десен Владайски колектор, в който трябва да се заусти колектора. Един път от множеството инфраструктури, които не би трябвало да се засегнат от изпълнението на колектора и втори път – от това, че събира води от доста голям район и за да ги отведе правилната кота е да е на такава дълбочина. По принцип машината може да работи на по-големи дълбочини от тази, в зависимост от това как е направен проектът, какво трябва да се провежда и под какви съоръжения трябва да се премине. В този участък, в който се изпълнява този микротунел, има доста подземни комуникации, някои от които са с голяма значимост за околните райони. Например минава един стоманен водопровод с диаметър Ф 800 мм, който захранва доста голям регион от столицата. Той няма да бъде засегнат от тази машина.

Искам да се извиня на гражданите от района за неудобствата, които евентуално бихме им причинили с нашата работа, но се надявам, че след като приключим работата, те ще бъдат доволни от това, което оставяме след себе си като съоръжения и завършване на околната среда.
Екатерина ПАНОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар