четвъртък, 13 януари 2011 г.

На опашката сме по иновации в Европа

dnes.bg
България е с най-ниски показатели за иновации в Европа, показва изследване на Българката стопанска камара за технологичното развитие.

Страната ни е с най-ниски възможности за творчество и иновации, като финансиране и търсене на научни решения, а българската икономика е сред най-слабо обновяващите се икономики.

На последно място сме по индекс на глобална конкурентоспособност, с най-малко патенти в страната и чужбина на милион жители сред 27-те страни от ЕС.

България е и с най-неблагоприятната структура на разходи за научноизследователска дейност сред всички страни от ЕС. Страната ни е на последно място в ЕС и на 96-а позиция в класацията на Световния икономически форум по индекс на иновации.

Отново на опашката сме и сред страните от Централна и Източна Европа и на 53-та позиция в класацията на Световния икономически форум по индекс на технологично развитие. От 27-те членки на ЕС единствено Гърция остава след нас.

България е с много нисък дял на високотехнологичния износ. В момента българската промишленост е ориентирана предимно към секторите на природните ресурси и евтината работна ръка.

Промишлеността формира 89% от износа на България за 2009 г. Изнасяме предимно по-малко усъвършенствани продукти в сравнение със средното за света, сочи анализът.

Ръстът на износа е висок в сектори, преработващи природни ресурси, трудоемки промишлени сектори и в аграрната индустрия. Установява се обаче и нарастване на износа на високотехнологични продукти като процент от общия износ на страната.

В резултат на направения анализ експертният екип на БСК препоръчва до края на 2010 г. да се разработи национална стратегия за развитие на България до 2020 г.

От Стопанската камара настояват постепенно да се увеличат средствата в бюджета за иновации до 0,8–0,9% от БВП и да се разработят стимули за увеличаване на средствата от частния сектор за финансирането на иновационните практики.

В средното образование съществено трябва да се подобри обучението по математика и информатика, като основа за развитие на творческо логическо мислене. Наложително е да се въведе задължителна матура по математика, смятат от БСК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар