вторник, 18 януари 2011 г.

Нов уеб сайт представя природните обекти от списъка на ЮНЕСКО в България

GreenTech.bg
На www.unesconaturebg.info, на български и английски език, е събрана информация за природните обекти в България, които са част от световното природно наследство на ЮНЕСКО, съобщи информационната мрежа Блулинк, позовавайки се на анонс от създателите на сайта, фондация „Информация и природозащита”.
Два български обекта – Национален парк „Пирин” и Резерват „Сребърна” са включени в Списъка на световното културно и природно наследство. Още пет природни забележителности в България отговарят на високите изисквания на ЮНЕСКО и са в т.нар. индикативен списък т.е. могат да бъдат предложени за включване в Списъка след оценка от международните експерти на организацията. Това са Белоградчишките скали, Побитите камъни, Национален парк „Централен Балкан”, Природен парк „Русенски Лом” и Резерват „Врачански карст”, припомнят от фондацията.

Новият сайт представя българските природни обекти с информация за ценността им, техният законен статут, критериите на ЮНЕСКО, на които отговарят, полезни данни и връзки за обектите и приложението на Конвенцията за опазване на световното наследство и снимков материал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар