сряда, 5 януари 2011 г.

Стратегия за управление на радиоактивните отпадъци

ecomedia.bg
Правителството актуализира Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци

Министерският съвет одобри актуализация на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци за периода до 2030 г. Документът е мярка от Управленската програма на правителството в сектор „Енергетика”, съобщиха от правителствената пресслужба. Актуализираната стратегия цели да се създаде цялостна рамка за управлението на отработеното ядрено гориво и на всички видове и категории радиоактивни отпадъци (РАО).

В актуализацията са включени дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения на АЕЦ „Козлодуй”, планираното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво в проекта „АЕЦ „Белене”, както и на всички видове РАО. Ясно са формулирани националните политики и принципи за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво. Направен е анализ на нормативната база и е предложена нова категоризация на РАО. Развити са въпросите относно кадровото осигуряване и комуникационната политика. Обосновани са вариантите за управление на високоактивните отпадъци от преработката на отработено ядрено гориво. Анализирано е устойчивото управление на радиоактивните отпадъци на база методологията на МААЕ. Направена е оценка на съответствието и наличността на ресурсите за изпълнение на дейностите по управление на РАО и отработеното ядрено гориво. Заложен е механизъм на реализация, контрол и координация на програмата. Разработен е детайлен план за дейностите по управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво до 2030 г. с индикативни стойности и критерии за успешност.

Основната цел при управление на РАО в България е да се постигне и поддържа устойчивост, така че отделните лица, обществото и околната среда да са защитени от вредното въздействие на йонизиращи лъчения сега и в бъдеще, без да се застрашават възможностите на следващите поколения да задоволяват своите нужди.

Няма коментари:

Публикуване на коментар