вторник, 18 януари 2011 г.

Застрашени птици осуетиха строежа на слънчева централа

dnevnik.bg
Двойка царски орли в защитена по "Натура 2000" зона се превърна в пречка пред изграждането на фотоволтаична централа, съобщи природозащитната организация "Зелени Балкани".

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова е отменила решение, с което инвеститорите са могли да издигнат без екологична оценка централа на площ 34 дка в защитена зона "Сакар" (близо до с. Щит). По-рано директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково е решил, че такава оценка не е нужна. Проектът е на по-малко от 2 км от гнездото на царските орли, които са световно застрашен вид.
В защитената зона вече има одобрени инвестиционни проекти, чието общо отрицателно въздействие (кумулативен ефект) върху видовете и местообитанията не е изчислено. Затова всяко ново инвестиционно намерение би следвало да бъде подложено на екологична оценка и оценка за съвместимост с мрежата "Натура 2000", смятат природозащитниците.

По жалба на "Зелени Балкани" е отменено и други подобно решение на хасковската екоинспекция. Сакар е от огромно значение за опазване на царския орел, малкия орел, белоопашатия мишелов, лалугера и ивичестия смок, припомнят от екоорганизацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар