вторник, 11 януари 2011 г.

Клас III. Оксиди и хидроксиди

Лекция: Светла Атанасова
Минералите оксиди и хидроксиди представляват съединения на металите и полуметалите с кислорода. В някои от тях участва и водород (H), който е представен във вид на хидроксилен радикал [OH]-, катион H+, оксониев радикал [H3O]+ или добавъчни водни молекули.

Преобладава йонният тип химични връзки с малка степен на металност и ковалентност. Ковалентността и металността на връзките се засилва в минералите с по–сложен състав и в тези, които съдържат желязо (Fe), хром (Cr), титан (Ti) и др.

Оксидите и хидроксидите са широко разпостранени минерали. Те изграждат около 17 % от масата на земната кора. От тях са известни около 300 минерални вида. Минералите от този раздел са важни руди на: Fe, Cr, манган (Mn), калай (Sn), алуминий (Al), уран (U) и др.

Оксиди

Куприт – Cu2O
От латински cuprum, “мед"
Кристална система – кубична
Блясък – диамантен
Цв. на черта – кафявочервен
Твърдост – 3.5–4
Цепителност - несъвършена

Цвят – червен до тъмносиньочервен
Агрегати от влакнести кристали, т.н. халкотрихит “медно кадифе”

Корунд – Al2O3
Предполага се от санскрит kuruvinda, “рубин"
Кристална система – тригонална
Блясък – стъклен до диамантен
Цв. на черта – бяла
Твърдост – 9
Цепителност - ясна
Цвят:
безцветен и воднобистър чист корунд – лейкосапфир
червен, розов с примеси от Cr – рубин


син с примеси от Fe и Ti - сапфир
още: жълт, кафяв, зелен, виолетов, сив

Магнетит – Fe3O4
Наименованието му идва от областта Magnesia, Гърция
Кристална система – кубична
Блясък – метален
Цв. на черта – черна
Твърдост – 5-6
Цепителност липсва


Цвят: сивкаво–черен, черен
Магнетитът притежава силни магнитни
свойства, понякога е и естествен магнит

Шпинел – MgAl2O4
От латински spina, “трън” поради формата на кристалите
Кристална система – кубична
Блясък – стъклен до полуметален
Цв. на черта – кафявочервена
Твърдост – 7-8
Цепителност липсва

Цвят: син, розов, червен, изумрудено зелен, кафяв до черен

Хромит – FeCr2O4
Наименован поради състава си Кристална система – кубична
Блясък – полуметален
Цв. на черта – кафява
Твърдост – 5.5
Цепителност липсва
Цвят: черен
Природно слабо магнитен

Хризоберил – BeAl2O4
От гръцки chrysos, “златен” и мин. берил
Кристална система – ромбична
Блясък – стъклен
Цв. на черта – кафявочервена
Твърдост – 8.5
Цепителност липсва


Цвят: синьо – зелен, кафяв, кафеникаво зелен, жълтеникаво зелен, зелен, сив
Променящ се в зависимост от светлината с примеси от Cr - александрит


Хематит – Fe2O3
От гръцки haimatites, “кървав” заради цвета на стрит на прах хематит
Кристална система – тригонална
Блясък – метален
Цв. на черта – кафеникаво–червена
Твърдост – 5-6
Цепителност липсваЦвят: червеникаво-сив, черен


Люспест хематит – спекуларит или желязна слюда
Коломорфни агрегати с блестяща повърхност “стъклена глава”

Пиролузит – MnO2
От гръцки “огън” и “отмивам” поради употребата му при направа на стъкла – за премахване на кафеникавите и зелени оттенъци
Кристална система – тетрагонална
Блясък – полуметален
Цв. на черта – черна
Твърдост – 6–6.5
Цепителност: съвършена

Цвят: стоманено сив до черенИлменит – FeTiO3
Наименованието идва от пл. Илмен, южен Урал
Кристална система – тригонална
Блясък – полуметален
Цв. на черта – кафеникаво черна
Твърдост – 5–5.5
Цепителност липсва


Цвят: черен
Природно слабо магнитен

Рутил – TiO2
От латински rutilus, “червеникав”
Кристална система – тетрагонална
Блясък – диамантен
Цв. на черта – сивкаво черна
Твърдост – 6–6.5
Цепителност ясна
Цвят: тъмнокафяв, кафеникаво жълт, виолетов

Каситерит – SnO2
От гръцки kassiteros - “калай"
Кристална система – тетрагонална
Блясък – диамантен
Цв. на черта – кафеникаво бяла
Твърдост – 6–7
Цепителност яснаЦвят: кафяв, кафеникаво черен, безцветен, зелен, сив

Хидроксиди

Гьотит – FeO(OH)
Носи името на германския поет Гьоте
Кристална система – ромбична
Блясък – диамантен до полуметален
Цв. на черта – жълтеникаво кафява
Твърдост – 5 – 5.5
Цепителност съвършена
Цвят: кафяв, червеникаво кафяв, жълтеникаво кафяв, кафеникаво жълт

Романешит – (Ba,H2O)2(Mn++++,Mn+++)5O10
Носи името на местността, където е открит Romanèche, Франция.
Кристална система – моноклинна
Блясък – полуметален
Цв. на черта – кафяво-черна
Твърдост – 5–6
Цепителност липсва
Цвят: сивкаво черен, черен, стоманено сив

Няма коментари:

Публикуване на коментар