четвъртък, 20 януари 2011 г.

Рядък вид морски орел и неми лебеди са забелязани по поречието на Дунав край Видин

20 януари 2011 | 18:44 | Агенция "Фокус"
Повече птици в сравнение с миналата година са преброени по време на 35-то среднозимно преброяване на водоплаващите птици по водоемите във Видин и Монтана. Това съобщи за радио „Фокус”- Видин Анисия Иванова, експерт от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана. Преброяването е направено в периода 14-15 януари 2011 г., обясни тя. Освен броене на птиците по видове експертите от „Защита на природата” и Българско дружество за защита на птиците са правили проверка дали се спазват разпоредбите при ловуване, но нарушения не са били констатирани, уточни Иванова. „В язовир „Огоста” са преброени 3318 екземпляра от 21 вида водолюбиви птици, в река Дунав - 1928 екземпляра от 15 вида. На брега на река Дунав при село Кошава, област Видин е наблюдаван морски орел, който е рядък и защитен вид за България. Засечени са още пет неми лебеда при видинските села Ново село и Връв, както и рядък вид къдроглав пеликан, забелязан по поречието на Дунав до Лом”, каза експертът от инспекцията по околна среда. На територията на България морският орел е изключително рядък и защитен от закона вид, чиято популация е почти изчезнала заради загубата на местообитания, причинена от пресушаването на влажни зони и индустриализация, обясни Иванова.

Според специалистите от отдел „Биоразнообразие” миналата година по река Дунав са преброени 11 лебеда от същия вид, които идват да зимуват по тези места, а лятото отлитат на север в тундрата към Сибир. Експертите отчитат, че най-многочислени са големите корморани, зеленоглавите патици и лиските. Иванова каза, че са наблюдавани още различни други видове водолюбиви птици като речни чайки, големи гмурци, гларуси, качулати потапници, сиви и бели чапли, зимни бърнета, гмурци и други. Извън водоемите са констатирани и други видове хищни и пойни птици като обикновен мишелов, кълвачи, косове, синигери, врани, свраки, сойки и др.

От инспекцията посочиха още, че обобщените данни след тяхната обработка и за това какво се случва с популацията на водоплаващите птици ще бъде готова до края на месеца.
Ани ЦЕКОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар