петък, 21 януари 2011 г.

BP: Възобновяемата енергия ще изпревари растежа при петрола

cross-bg.net
Като се има предвид колко много променливи участват в прогнозирането на бъдещето на енергийните пазари, постигането на голяма точност е трудно. Но годишнит доклад на BP “Energy Outlook”, една мащабна прогноза за глобалната енергетика, се следи внимателно от цялата индустрия като индикатор за състоянието на енергийния бизнес, съобщава GreenTech.bg.
BP Energy Outlook 2030 прогнозира, че енергийните източници ще се разнообразят още повече в бъдеще, като все по-голяма роля ще имат възобновяемата, ядрената и водната енергия. Търсенето ще продължи да нараства по целия свят, а страните, които не са членки на ОИСР, ще консумират по-голямата част от енергията.

През последните 20 години енергийният растеж бе посрещан най-вече чрез увеличаване на употребата на изкопаеми горива. Това ще се промени и BP очаква, че слънчевата, вятърната, геотермалната енергия и биогоривата ще допринат много повече за растежа на енергетиката – по-точно с 18% принос за енергийния растеж в периода 2010-2030.
Едно от предположенията в предвижданията на BP е, че енергийната ефективност ще се подобри значително, особено в страните от ОИСР, както и че правителствата по света ще въвдеат регламенти за ограничаване на емисиите на парникови газове.

Що се касае до изкопаемите горива, BP очаква, че използването на природен газ ще расте по-бързо от въглищата и петрола. По-високата ефективност в транспорта ще допринесе за забавяне на растежа на употребата на петрол, като BP очаква, че биогоривата ще представлява шест процента от течните горива през 2030 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар