понеделник, 17 януари 2011 г.

Шест пъти над пределно допустимите стойности е оловото в река Юговска

cross-bg.net
Стойностите на олово в река Юговска продължават да бъдат над нормите, показват резултатите на взетите водни проби от РИОСВ - Смолян и Регионална лаборатория - Смолян два дни след инцидента, съобщават от инспекцията, цитирана от "Смолян днес".
Снимка: whitewater-bg.org
Концентрацията на тежкия метал е 6 пъти над пределно допустимата в пробата, взета под хвостохранилище „Лъки - 2 - комплекс". В другата пробовземна точка - преди вливането на река Юговска в река Чепеларска, резултатите показват вече малко превишение от 0,2 пъти над допустимите норми, а стойността на оловото в река Чепеларска след вливането на река Юговска е 2 пъти под допустимите норми. Все още високите стойности на олово се дължат на заустванията на води, които увличат хвост по естествените подземни колектори от каверни, в които е отложен в следствие на инцидента. Значителното намаляване на тежкия метал по - надолу в реката е в резултат на малкият дебит на инфилтрационните води от хвостохранилището.

Утре - една седмица след инцидента от експерти на РИОСВ - Смолян и Регионална лаборатория - Смолян отново ще бъдат взети водни проби от същите пробовземни точки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар