сряда, 19 януари 2011 г.

Община Костенец ще управлява находища на минерална вода

citybuild.bg
Министърът на околната среда одобри ползването на находищата „Костенец" и „Момин проход" - изключителна държавна собственост.

До този момент още 5 общини са подали заявления за предоставяне за управление и ползване на общо 14 находища на минерална вода, изключителна държавна собственост. Това са общините: Велинград (за находища „Драгиново" и „Велинград-Каменица"); Бургас („Бургаски минерални бани"); Свищов („Свищов" и „Овча могила"); Столична община („Овча купел", „София-Център", „София-Баталова воденица", „София-Железница", „София-Лозенец", „София-Надежда", „София-Свобода" и „София-Панчарево" и Димитровград („Меричлери").

До 31 януари 2011 г. МОСВ приема заявления от общините за безвъзмездно предоставяне на находища на минерална вода, изключителна държавна собственост, за управление и ползване за срок от 25 години. Кметът на съответната община подава заявлението въз основа на решение на Общинския съвет.

Списъкът на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, за които може безвъзмездно да бъде предоставено на общините право за управление и ползване, е публикуван на заглавната страница на сайта на министерството. Той е придружен с подробна информация за условията, при които правото на управление и ползване на находищата може да бъде предоставено безвъзмездно на общините. Решението на министъра на околната среда и водите се издава в 14-дневен срок от постъпване на заявлението на общината в министерството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар