събота, 15 януари 2011 г.

България задръстена от депа за отпадъци

България е затънала в боклук. 90 на сто от отпадъците ни отиват в сметищата, докато в Швейцария се депонират нула процента. Там онова, което се изхвърля от хората, се рециклира, използва повторно или изгаря. По този показател България е на последно място в Европа, сочи доклад на Европейската агенция по околна среда, който бе представен вчера в присъствието на министър Нона Караджова. Докладът се публикува на всеки пет години и показва основните промени в няколко области - климат, природа и биологично разнообразие, управление на отпадъците и качество на живот. Анализират се данни от 32 държави членки и 6 страни от Западните Балкани. При положение че населението на земята се очаква да достигне 9 млрд. души, основата цел е намаляване на потреблението на природните ресурси и по-малко отпадъци, каза министър Караджова. Къде е България в този процес? По отношение на въздуха най-сериозният проблем у нас са фините прахови частици. Превишаване на стойностите по този показател има в 30 града на страната (засегнато е 57% от населението на страната). Азотните окиси пък морят 22% от българите. Основна причина за завишеното им съдържание е автомобилният транспорт. Задача на общините е да вземат мерки за намаляване на трафика в големите градове, каза министър Караджова. До март общините трябва да представят и планове за намаляване на праха във въздуха.

Няма коментари:

Публикуване на коментар