четвъртък, 6 януари 2011 г.

Млади учени в Бургас спасяват света от отрови

akademika.bg
Малка университетска лаборатория в Бургас произвежда продукт без аналог в света. Водещи индустриални химични концерни в САЩ, Канада, Австралия и Япония ползват създадените от българския учен професор Ованес Мекенян високотехнологични софтуерни продукти и математически модели. Освен че са спасили живота на милиони опитни животни, те показват, че и у нас от наука може да се печели.

Лабораторията по математична химия в бургаския университет “Асен Златаров” и нейният ръководител Ованес Мекенян спестяват милиони долари на много компании по света.

Само един тест за канцерогенност върху плъхове струва пет милиона долара и отнема две години. На екипа на професор Мекенян са необходими няколко часа, за да докаже, че химичното съединение няма токсични ефекти и може да бъде пуснато в производство.

Само в ЕС при тестове за определяне на токсичността и канцерогенността годишно се жертват близо 10 милиона опитни животни. Разходите за преодоляване само на един от токсичните ефекти – кожната алергия, се оценяват на 29 милиарда евро на година. За това наричат професор Мекенян човекът, спасил най-много опитни животни в света и човекът, който спасява света от отровите.

Въпреки че потребителите на продукта му за сега са извън страната, професорът предпочита да ръководи лабораторията си в Бургас. Успял е да мотивира 40 млади учени да останат да работят у нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар